Het toekennen van een bedrijfswagen aan alle leden van het administratieve personeel is allesbehalve gebruikelijk, maar het maakt ons kantoor tot een absolute trendsetter.

Claeys & Engels uit Brussel is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat een volledig juridisch dienstenpakket aanbiedt in alle materies die betrekking hebben op het personeelsbeleid. Op het gebied van Compensation & Benefits behandelt Claeys & Engels alle juridische aspecten rond loon en andere voordelen en geeft ook advies met betrekking tot optimalisatie van loonpakketten.

Breder gamma

Claeys & Engels werkte voorheen samen met een andere partner voor haar bedrijfswagens, maar daarbij was de wagenkeuze beperkt tot een aantal merken. Om in te spelen op de steeds toenemende vraag van de werknemers naar meer keuzevrijheid, werd vijf jaar geleden gezocht naar een leverancier die een breder gamma aan merken kon aanbieden, waarbij LeasePlan uit de bus kwam.

Eind verleden jaar heeft Claeys & Engels beslist haar loonbeleid op een creatievere manier aan te pakken.  Hierbij werd een palet aan voordelen ontwikkeld voor het administratieve personeel, waaronder de mogelijkheid om een wagen te kiezen, inclusief brandstofkaart. Ook in dit verhaal werd LeasePlan betrokken om de mogelijkheden te bekijken, gezien het aanbieden van een leasewagen aan alle medewerkers van een organisatie nauw aansluit met het Talent Plan & Salary Plan van LeasePlan.

Leasewagen als middel om nieuw talent aan te trekken

De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om goede kandidaten aan te trekken en eens ze aangeworven zijn, hen ook aan de organisatie te binden voor een lange periode. Dit geldt ook voor Claeys & Engels, vooral omdat zij drietalige medewerkers  nodig hebben (Nederlands, Frans en Engels). De meerderheid van de werknemers bij Claeys & Engels zijn assistentes die zowel mondeling als schriftelijk de drie talen beheersen. Deze profielen zijn steeds moeilijker aan te trekken;  heel wat bedrijven zijn op zoek naar soortgelijke kandidaten, waardoor de concurrentiestrijd om talent toeneemt.

Claeys & Engels startte een analyse over ‘Compensation and Benefits’, gezien niet enkel het salaris maar ook de bijkomende voordelen belangrijk zijn voor potentiële werknemers. Vanuit die actie is ook het idee ontstaan om de keuze van bedrijfswagens open te stellen naar alle administratieve medewerkers. In dit plan koos Claeys & Engels voor de Mini en de Renault Scenic. “De Mini bleek een belangrijke tool te zijn voor ons. Gezien zijn jonge en trendy karakter is het een perfecte match met de jeugdige leeftijd van heel wat medewerkers. Hoewel er even goed 50-plussers zijn die graag met de Mini rijden bij ons, laat dat duidelijk zijn”, aldus Annette Wilmes, HR Manager bij Claeys & Engels.

In het kader van deze actie toonden al 17 personen interesse voor dit autopakket en werden recent 12 Mini’s en 5 Renault Scenics ingezet. Verwacht wordt dat ook andere werknemers in de nabije toekomst zullen volgen.

Het aanbieden van de mogelijkheid om te kiezen voor een bedrijfswagen maakt van het kantoor Claeys & Engels een trendsetter. “De toekenning van een bedrijfswagen aan alle leden van het administratieve personeel is allesbehalve gebruikelijk”, besluit Annette Wilmes.

Annette Wilmes
HR Manager - Bureau d'avocats Claeys & Engels