Intentions

In de vorige editie van Intentions informeerden we u reeds over de ondertussen in voege getreden lage-emissiezone (LEZ) in de Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever. Ondertussen heeft ook de stad Gent kenbaar gemaakt een LEZ in te voeren vanaf 2020. De Gentse LEZ zal samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, m.a.w. het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40, , met uitzondering van de as Nieuwewandeling – Blaisantvest, en de in- en uitvalswegen naar de parking Gent Zuid. Daar komt nog eens bij dat ook de stad Mechelen een LEZ zal invoeren in de loop van 2018.

Zo’n LEZ bant de de meest vervuilende voertuigen, oudere diesels en heel oude benzinewagens, uit de stad. Dat hangt af van de euronorm. Die norm - een cijfer van 1 tot 6 - staat in principe op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig (zie rubriek 'milieuklasse'). Hoe hoger het cijfer, hoe minder uw voertuig vervuilt. Het handige aan de huidige bedrijfswagens in dat ze een veel kortere levensduur hebben dan wagens die gebruikt worden door particulieren. Naar alle waarschijnlijkheid zult u deze LEZ met uw bedrijfswagen zonder problemen kunnen betreden. Maar mocht u toch twijfelen, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Vlaamse overheid en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

www.lne.be/lage-emissiezones

Archief